• eJoy® - oficiální prodejce pro Českou republiku
logo eJoy®

Erekce

Co je erekce, jak vzniká, jak funguje, jak dlouhá by měla být, jaké problémy jsou s ní spojené a jak dosáhnout kvalitní erekci

Erekce, celý mužský sexuální svět se točí kolem tohoto kouzelného pojmu, který představuje jakýsi sexuální grál ideálního pohlavního života. Jak to však již bývá, od ideálu je do reality občas pořádně daleko a totéž platí iv případě erekce.

Samotný proces a stav erekce ovlivňuje několik vnitřních i vnějších faktorů. Ty ovlivňují vznik erekce, její kvalitu, její trvání a v konečném důsledku i celkově na kvalitu sexuálního života. Znát všechny tyto faktory a také princip toho, jak erekce funguje, může mužům změnit jejich pohled na vlastní sexuální život i všechno, co s ním souvisí.

Co je erekce

Erekce znamená zřejmě podle každé encyklopedie na světě ztopoření pohlavního orgánu na základě pohlavního vzrušení. Možná vás to překvapí, ale nejen muži, ale i ženy mohou mít erekci. Zatímco mužská erekce se projeví ztopořením pohlavního údu, penisu, ženská erekce se projeví ztopořením klitorisu.

Většinou se však pod erekcí myslí právě erekce u muže, kde hraje důležitou roli tak psychogenní, tak fyziogénna dispozice organismu k erekci. Aby však mohla erekce nastat, musí v první řadě přijít k sexuálnímu podnětu.

Celý proces vzniku erekce je založen na posloupnosti následujících mechanismů:

 • na úvod musí přijít k sexuální stimulaci, ať už přímé nebo nepřímé, ale bez ní samovolně erekce nenastává; výjimkou je tzv. noční nebo ranní erekce, zde však jde spíše o automatickou reflexivní reakci organismu
 • po sexuální stimulaci musí přijít ke správné činnosti nervového systému, na jehož základě se dostane signál z vnějších receptorů do mozku a ten vyšle signál do pohlavní soustavy k aktivaci mechanismů zaručujících vznik ztopoření
 • následkem nervového stimulu dochází k aktivaci arteriálního zásobení, venookluzivního mechanizmu a kavernózního systému, přičemž výsledkem je zvětšení průtoku krve do topořivých těles a vzpřímení pohlavního údu

Jaká je kvalitní erekce? Dlouhá, tvrdá, silná a pevná

Od správné činnosti a funkčnosti jednotlivých částí výše zmíněného procesu závisí tak vznik erekce, jakož i její kvalita. Pod slovem kvalita se přitom myslí vlastnosti, které představují výsledek ideální činnosti všech mechanismů.

Kvalitní erekce by měla být charakteristická těmito znaky:

 • ztopoření přichází bez přerušování, je plynulé, nedochází ke zdržení a první náznak erekce přichází prakticky hned po sexuálním podnětu
 • po dosažení plné erekce nedochází k jejímu ochabování, erekce vydrží i bez přímé sexuální stimulace dostatečně dlouhou dobu
 • ztopoření je úplné, penis není ochablý, je zachováno jeho správné postavení, nedochází k poklesu
 • pokud je erekce opakovaně stimulována sexuálním drážděním, zůstává v maximálním možném stavu po celou dobu stimulace
 • pokud dojde k samovolnému opadnutí tvrdosti ztopoření po delší době bez sexuální stimulace, opakované dráždění plné ztopoření velmi rychle obnoví

Jak vzniká erekce

Proces vzniku erekce jsme si popsali na úvod, ale šlo spíše o posloupnost činnosti a práce mechanismů směřujících k samotné aktivaci systému erekce. Nyní si přiblížíme blíže, jak probíhá vznik erekce přímo v pohlavním systému.

Zde jsou jednotlivé etapy z pohledu nástupu erekce, její trvání a její ukončení:

Fáze roztažení cév: Na základě sexuální stimulace a vyslání signálu z mozku dochází v první fázi přechodu z klidového stavu do stavu začátku procesu ztopoření. Úvodem přichází k relaxaci stěn cév vyživujících krev, čili k jejich roztažení. Následkem tohoto procesu je zvýšení průtoku krve do penisu a zejména do erektilních topořivých těles, které jsou odpovědné za aktivaci mechanismu vzpriamujúceho postavení penisu.

Fáze rychlého prokrvení: Druhou etapou je rychlé prokrvení celého pohlavního údu. Zvýšeným ateriálnym přítokem krve se naplní celý dilatovaný systém sinusoida a zároveň dochází ke zvýšení intrakavernózním tlaku. Jeho zvýšení je však ve skutečnosti jen vyrovnáním se se středním arteriálním tlakem, přičemž dochází současně k expanzi sinusoida a následně k vytvoření funkčního mechanismu venózní okluze.

Fáze vrcholu ztopoření: Následkem všech výše zmíněných procesů přijde k fázi vrcholu ztopoření. Ta je charakteristická stabilizací systolického i intrakavernózním tlaku, stejně také stabilizováním míry arteriálního přítoku krve do penisu. V něm se udržuje cirkulací stabilní objem krve a následkem by mělo být dosažení maximálního možného ztopoření a tedy i zvětšení penisu.

Fáze vyvrcholení: Z hlediska potence a plodnosti je fáze vyvrcholení tou nejdůležitější, z hlediska samotné erekce jde o ukončení ztopoření a celého procesu erekce jako takové. Těsně před vyvrcholením dochází k rigidní erekci, která je doprovázena až 3násobným zvýšením intrakavernózním tlaku v penisu a navenek svalovými záškuby souvisejícími s vypuzením ejakulátu přes močovou trubici.

Fáze detumescencie: Po dosažení vyvrcholení a orgasmu dochází k poslední fázi a to k fázi detumescencie. Během ní přijde ke kontrakci svalstva cév vyživujících penis, ty se dostávají do původního a klidového svalu a obnoví se odtok krve z penisu. Dochází k ochabnutí ztopoření a ukončení erekce. Cirkulace krve se obnoví do původního objemu a erekce je ukončena.

Příčiny a faktory ovlivňující erekci

Kromě vnitřních procesů, které ovlivňují vznik a průběh erekce, ovlivňuje kvalitu a průběh erekce i několik vnějších faktorů a příčin. Ty působí na některé dílčí mechanismy, zejména kardiovaskulárního, hormonálního a nervového systému.

Jde zejména o následující faktory:

Kardiovaskulární choroby: Jedna z nejčastějších příčin problémů s erekcí se nachází právě v cévním systému. Nedostatečný průtok krve bývá tím faktorem, který sám o sobě znemožňuje dosažení úspěšného ztopoření. Za tímto stavem bývají problémy se srdcem, nesprávná činnost cévních stěn, zvýšený cholesterol nebo hladina cukru a několik kardiovaskulární onemocnění negativně ovlivňující prokrvení pohlavního údu.

Onemocnění nervového systému: Druhou častou příčinou problémů s kvalitou sexuálního života bývají choroby postihující nervový systém, zejména jeho centrální část. Většinou se jedná o onemocnění s nepřímým vlivem na sexuální život, například o Alzheimerovu chorobu, Parkinsonovu chorobu a podobně. Tyto nemoci negativně ovlivňují přenos nervových vzruchů, což se projeví přímo při vzniku erekci.

Nedostatečná hormonální hladina: Problémy s erekcí a potencí obecně mohou být způsobeny i nedostatečným libidem, což má většinou příčinu v nesprávné hladině pohlavních hormonů. U muže je nejdůležitějším hormonem testosteron, jehož přirozeně ubývá věkem, ale například i vlivem nějakého onemocnění, například souvisejícího se štítnou žlázou nebo se samotným vylučováním hormonu.

Špatná životospráva a špatný životní styl: Nadměrná konzumace alkoholu, příliš mnoho stresu, kouření, nedostatek zdravého jídla a nedostatek pohybu, to vše spadá mezi negativní vnější faktory zhoršující prakticky všechny mechanismy podílející se na kvalitě erekce. Krátkodobě nebo jednorázově samozřejmě tento faktor nemá závažný vliv na potenci a erekci, z dlouhodobého hlediska je ale mnohem větší, než si muži myslí.

Duševní rozpoložení: Zejména v poslední době bývá jedním z nejčastějších problémů u mužů stres, deprese, strach ze selhání, únava a další faktory ovlivňující jejich mentální zdraví a psychiku. Jedná se o příčiny, které se obecně velmi podceňují, avšak i jim třeba věnovat patřičnou pozornost. Problémy s erekcí v tomto případě mohou zmizet totiž tak rychle, jak rychle se i objevili.

Užívání některých léčiv: Několik léky, zejména ty ovlivňující kardiovaskulární systém a nervový systém, v rámci svých nežádoucích a vedlejších účinků mohou negativně ovlivnit vznik erekce nebo funkčnost všech mechanismů podílejících se na jejím správném nástupu. Může jít io léky na alergii, ale většinou jde antidepresiva, léky na krevní tlak, diuretika nebo jiné specifické kategorie léků na předpis.

Nejčastější poruchy erekce

Problémy související s erekcí se obvykle projevují při jejím vzniku, udržení a při tvrdosti ztopoření penisu. Přestože navenek muž vnímá tyto poruchy pouze jako jeden problém, svými příčinami a tím, který mechanismus erekce zasáhnou, jsou velmi různorodé.

Toto jsou nejčastější erekční problémy u mužů:

  Nedostatečná a slabá erekce

Jedním z nejčastějších typů problémů a poruch bývá nízká kvalita ztopoření. Laicky se tento stav ozývá nedostatečná nebo slabá erekce a projevuje se tím, že penis není vzpřímený a tvrdý, ale měkčí a ochabnutejší. Problém může mít několik příčin, ale nejčastěji jde o nedostatečné prokrvení způsobené selháním cévních mechanismů.

  Krátká erekce

Vzhledem k tomu, že určit přesně, co je to dlouhá a co krátká erekce je poměrně náročné, bývá tento problém dost často v pozadí. Jako příliš krátká erekce se ale dá označit stav, kdy nastává ochabnutí ztopoření do několika minut a to i tehdy, když je penis vystaven opakované sexuální stimulaci. Problém může být v cévním nebo nervovém systému.

  Předčasná erekce

Muži si zaměňují tento pojem s pojmem předčasná ejakulace. Za předčasnou ejakulací se skrývá příliš rychlé dosažení vyvrcholení, přičemž příčiny mohou být tak psychogenního, tak fyziologického charakteru. Pokud u muže přichází k předčasné ejakulaci pravidelně, je třeba navštívit odborníka, nejčastěji sexuologa.

  Bolestivá erekce

Pokud přichází během erekce k bolestem v penisu, může se jednat o příznak více typů poruch a onemocnění. Může jít o stav priapismu, fyziologickou deformaci typu Peironieho choroba, zánětlivé onemocnění spojené s pohlavním systémem, například s prostatou nebo dokonce o nádorové onemocnění. Takový stav si určitě vyžaduje lékařské vyšetření.

  Častá erekce

V tomto případě se nejedná ani tak o problém s nedostatečnou funkčností, ale o problém s příliš vysokou aktivitou. Příliš častá erekce může být signálem vysokého libida, nejčastěji v důsledku hormonálních problémů. Může se jednat io problém s chronickým rozšířením cév, což je třeba také řešit. V těchto případech ale určitě třeba navštívit lékaře.

Lepší erekce? Možnosti, které existují

Značka eJoy je na našem trhu uvedena ve formě jednoho typu tablet s komplexním účinkem. Je to výhoda oproti některým konkurenčním tabletám, kde si musíte koupit zvlášť pilulky na podporu erekce a například zvlášť pilulky na zlepšení libida.

  Léčba souvisejícího nebo vyvolávacího onemocnění

Základem jakéhokoli řešení nedostatečně kvalitní erekce by mělo být vyřešení přímé nebo nepřímé příčiny, která může s poruchou erekce souviset. Jde zejména o kardiovaskulární poruchy, metabolické onemocnění, problémy s hormonální hladinou a tedy nejčastěji se štítnou žlázou, případně jiné onemocnění ovlivňující pohlavní systém. Jejich vyléčení nebo utlumení obvykle automaticky přinese zkvalitnění erekce.

  Lepší životospráva

Pamatujte na to, že cigarety, tučná jídla nebo alkohol a erekce spolu nejsou moc přátelé. Váš zdravotní stav se totiž odráží i na kvalitě vaší erekce a životospráva se zdravotním stavem velmi úzce souvisí. Třeba konzumovat zdravější jídla, vyhýbat se faktorem poškozujícím cévy a nervový systém. Důležité je konzumovat dostatek ovoce a zeleniny, obsahují mnoho vitamínů a minerálů.

   Režimová opatření

Nejen omezení nezdravých potravin a zlozvyků pomáhá na lepší erekci. Důležité je totiž udělat i něco aktivně a zde třeba přijmout režimová opatření. V první řadě je třeba začít více cvičit, více pohybu znamená eliminaci několika rizikových faktorů. Zadruhé je třeba omezit stres a propracovanost, organismus potřebuje i volnočasové aktivity. Zatřetí je třeba dopřát organismu i odpočinek a to kvalitním spánkem.

   Podpůrné přípravky

Kde nepomohou běžné režimová opatření, tam pomůže podpora přírody. Dnes již existuje velké množství speciálních přípravků, které ovlivňují například rozšíření cév, zvýšení hladiny testosteronu, stimulaci libida, zvýšení sexuální potence či podporu celkové vitality. Tyto produkty pomáhají přitom na většinu běžných příčin, které jsou spojeny s nekvalitní erekcí a mají potenciál zlepšit sexuální zdraví komplexně.

   Odborná léčba

V případě, že nezabere žádná z výše zmíněných možností, nastal čas na odbornou léčbu pod dohledem lékaře. V takovém případě se totiž s největší pravděpodobností jedná o úplnou erektilní dysfunkci, kde může být příčinou trvalé oslabení hladké svaloviny cév nebo jiný závažný problém. V těchto případech bývá řešení buď přes speciální léčiva, nebo ve formě operačního zákroku s implantací penilních protéz či se zprůchodněním cév.

Pilulky na erekci jako nejlepší dostupné řešení?

Velmi mnoho problémů s erekcí u mužů je spojených s faktory, které jsou ovlivnitelné z dlouhodobého hlediska i bez toho, abyste museli navštívit lékaře a absolvovat náročné vyšetření či léčebné postupy. Výsledkem nejnovějších poznatků je totiž moderní forma řešení a tou jsou podpůrné přípravky ve formě tablet.

Na výběr jsou přitom dva druhy tablet:

 • první kategorií jsou léky na předpis, které obsahují syntetické léčiva působící na zlepšení prokrvení penisu a tím dochází ke zlepšení erekce
 • druhou kategorií jsou tabletky bez lékařského předpisu s obsahem přírodních účinných látek, které působí na sexuální zdraví komplexnější

Právě do druhé skupiny patří například i eJoy, značka přípravku určeného k posílení nejen erekce, ale i ke zkvalitnění celého okruhu sexuálních funkcí. K těmto účinkům přichází na základě synergického působení látek, které přirozeně ovlivňují vnitřní faktory v organismu zodpovědné za správnou funkčnost pohlavní soustavy.

V minulosti byly pilulky na erekci bez předpisu považovány za něco méněcenné, dokonce se našlo bohužel mnoho různých značek, které parazitovaly na problémech mužů v sexuální oblasti. Dnes je situace naštěstí již lepší a eJoy působí komplexně na celou pohlavní soustavu, nejen například na vznik erekce.

Tabletky eJoy představují dostupné řešení zejména pro muže, kteří:

 • chtějí zlepšit kvalitu své erekce z hlediska nástupu ztopoření, jeho pevnosti jakož i jeho délky
 • potřebují zvýšit libido a podpořit svůj sexuální apetit
 • hledají přirozený prostředek na prodloužení pohlavního styku a jeho zkvalitnění
 • chtějí ovlivnit pozitivně i svou prostatu a tedy celkově i potenci a plodnost

Základem složení produktu jsou 100% přírodní výtažky a extrakty. Jde o látky pocházející z nejlepších přírodních afrodiziak, které jsou doplněny o účinné aminokyseliny či vitamíny. Tato kombinace pozitivně ovlivňuje prokrvení pohlavní soustavy, ale i hormonální hladinu či sexuální energii a vitalitu.

Oproti jiným typem řešení mají tabletky eJoy výhodu v jednoduchosti užívání, dostupnosti, velmi dobrému poměru ceny a výsledku, ale stejně tak v komplexnosti účinků. Pokud netrpíte vážnějšími poruchami erektilní dysfunkce, je eJoy s velkou pravděpodobností nejlepší volně dostupné řešení na zkvalitnění vašeho sexuálního života.

Nejčastější otázky o erekci

V souvislosti s erekcí se muži i ženy zvyknou ptát nejen na technické údaje nebo teoretické informace, ale je zajímají i některé praktické otázky. Na tomto místě najdete ty nejčastěji kladené spolu s odpověďmi na ně.

Ať se líbí:

Jak probíhá vyšetření erektilní dysfunkce u lékaře

V zásadě jde o kombinaci anamnézy, fyziologických měření a testů. Lékař zjišťuje přítomnost rizikových faktorů, provádí se krevní obraz, vyšetřuje se moč, testuje se funkčnost přenosu nervových vzruchů a provádí se i test tzv. noční erekce. Zejména podle tohoto testu se určí, zda muž trpí erektilní dysfunkcí a v jaké formě.

Má obezita či fyzická kondice vliv i na kvalitu erekce?

Rozhodně ano a to minimálně ze dvou důvodů. Prvním je, že s obezitou souvisí metabolická onemocnění a problémy s cévami, což ovlivňuje i stav erekce. Druhým je, že nedostatečná fyzická kondice znamená i zhoršení činnosti dýchací, nervové a cévní soustavy, což také ovlivňuje erekci a potenci.

Má kvalita erekce vliv i na plodnost?

V určitém smyslu ano. Vystříknutí semene do pochvy může proběhnout i během neúplné nebo ochablé erekci, takže může dojít k oplodnění. Pravděpodobnost úspěšného oplodnění se ale zvyšuje úměrně s tím, jak hluboko umí penisu proniknout do pochvy. Bez adekvátního ztopoření však takovýto plný průnik není fyziologicky možný.

Jak dlouho vydrží erekce u zdravého muže?

Ačkoliv neexistují speciální dané a medicínsky určeny přesné limity, většinou je muž schopen bez podpůrných přípravků udržet přirozenou erekci okolo 60 minut. Je to samozřejmě velmi individuální, závisí to i od vlivů externího prostředí či sexuálního dráždění. Pokud samovolná erekce trvá delší dobu, jde o příznak onemocnění nebo poruchy.

Může být za problémy s erekcí i problém ve vztahu?

U některých mužů ovlivňují vztahové problémy sexuální funkce natolik, že nejsou schopni plnohodnotné erekce. Je to však velmi individuální a většinou v takových případech nastávají problémy nejen s erekcí jako takovou, ale i se sexuálním apetitem nebo průběhem ejakulace.

Několik tipů, jak zlepšit erekci ihned

Co můžete udělat dnes, abyste mohli již zítra nebo o pár dní zažít lepší sex, jak jste si dosud uměli představit? Přestože cesta je obvykle dlouhodobá, existuje několik velmi rychlých kroků, které můžete uskutečnit okamžitě.

Hned teď si dejte závazek, že:

 • přestanete kouřit a pít alkohol
 • přestanete konzumovat nezdravé jídla, zejména polotovary, mastná jídla, sladkosti, příliš mnoho tučného masa a podobně
  se začnete pravidelně hýbat, cvičit a budete se věnovat více fyzické aktivitě
 • změníte svůj životní styl tak, že budete chodit pravidelně spát a dopřejete si více odpočinku během dne
 • okamžitě skoncujete se stresem, shonem, přepracováním
 • si zjistíte více informací o přípravku eJoy a ještě dnes se rozhodnete, zda si ho objednáte; už zítra ho můžete mít doma a můžete nastartovat svůj úspěšný sexuální život
Zdieľajte:

Komentáre

Zatiaľ sa tu nenachádza žiadny komentár.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Certifikace

Úřadem veřejného
zdravotnictví

Garance

vrácení peněz za
neotevřená balení

Vyrobeno

v Evropě
(Slovenská republika)

Diskrétní

doručení
balíku

Doprava zdarma

pro více než 1 balení
přes Zásilkovnu

100% přírodní

produkt v nejvyšší
kvalitě