• eJoy® - oficiální prodejce pro Českou republiku
logo eJoy®

HIV/AIDS

sexuální přenosné nemoci

Jedno z nejznámějších pohlavně přenosných onemocnění, které svého času způsobilo obrovskou paniku. AIDS, neboli syndrom získané imunitní nedostatečnosti, je infekční virové onemocnění, které aktuálně stále patří do kategorie nevyléčitelných.

Nemoc se vyskytuje iu nás, přičemž za jejím vznikem je virus označen jako HIV. Medicína rozeznává dva typy viru a to HIV-1 a HIV-2, které způsobují oslabení imunitního systému. Přenos může být krví i pohlavním stykem. Chcete-li vědět, jaké má projevy, jaká je diagnostika a jaká je léčba, čtěte dále, vše se dozvíte.

AIDS u mužů a u žen

Za onemocněním AIDS jsou zmiňovány virus HIV, které mají podle předpokladů původ ve virech z opic. Viry se mohou přenášet krví i pohlavním stykem.

Infekce virem HIV způsobí v organismu vázání se viru na bílé krvinky. Virus pronikne do T-lymfocytů, kde přepíše buněčnou DNA a začíná replikace viru. Současně s tím klesá počet CD4+ lymfocytů, což znamená oslabení imunitního systému. Následkem je zmiňovaný syndrom AIDS, neboli imunitní nedostatečnost organismu.

Postup infekce u mužů a žen je následující:

 • nejprve přijde k nákaze virem, což je doprovázeno typickými symptomy zahrnujícími teplotu, zvětšení uzlin, únavu a bolesti hlavy
 • následuje dlouhodobější asymptotické období, kdy se neobjevují naopak žádné potíže a virus se množí a přežívá v lymfatických uzlinách
 • po opětovném přechodu do symptomatické fáze dochází nejprve k menším infekcím, později k větším a k ochromení nervového systému.

AIDS je onemocnění, které je nebezpečné tím, že je i přes vědecký pokrok nadále nevyléčitelné. Drtivá většina případů souvisí s přenosem během pohlavního styku, přičemž v tomto případě jsou rizikovou skupinou zejména homosexuální páry.

Velmi důležité je onemocnění včas zachytit. Současný stav je takový, že antivirová léčba dokáže zmírnit průběh onemocnění, potlačit replikaci viru a prodloužit život pacientů. Musí však být bez přerušení a dlouhodobá, jinak hrozí vznik rezistence na léčiva i vážné poškození imunitního systému. Mnohem významnější se proto stává prevence.

Příznaky a projevy AIDS

Symptomy AIDS jsou spojeny nejčastěji s primární infekcí virem, později přibývají i ty, které souvisejí s dalšími infekcemi, podle konkrétního stadia.

Zde jsou nejčastější projevy, nevyskytují se najednou:

Zvětšené lymfatické uzliny: Stejně jako při jiných infekčních onemocněních virového původu, i při AIDS jsou typickým projevem zvětšené uzliny. V nich dochází k imunitní reakci a zároveň se zde virus HIV během onemocnění natrvalo usadí.

Bolesti: Jelikož je AIDS infekční virové onemocnění, vyskytují se během něj i typické infekční příznaky, neboli bolesti. Jde především o bolesti hlavy, bolesti svalů a kloubů, stejně tak o bolesti v hrdle a k nim se může přidružit i kašel,

Únava a pokles energie: Průvodním znakem, zejména v počáteční fázi nákazy HIV virem, je únava, nedostatek energie či nadměrná spavost. Jedná se o typické tzv. chřipkové příznaky AIDS, které se později v asymptotickém stadiu vytratí.

Častější infekce a záněty: Oslabování imunity postupem času způsobí, že se jako komplikace i typický příznak AIDS objeví častější infekce a záněty. Ty jsou přítomny na sliznici v ústech, v plicích, v trávicí soustavě nebo na kůži.

Zvýšená teplota nebo horečka: Hlavně v první a třetí fázi se objevují u lidí nakažených virem HIV zvýšená teplota nebo až horečka. Jde o projev reakce imunitního systému, přičemž zvýšení teploty bývá dlouhodobé, mnohdy trvá až měsíc.

Hubnutí a průjmy: Tyto dva příznaky jsou typické již pro poslední stadium onemocnění a jsou doprovázeny trávicími obtížemi. Jde o důsledky oportunních infekcí a neschopnosti těla bránit se, jelikož v těchto fázích již ztratí zbytek imunity.

Výskyt nádorů: Stejně tak patří k projevům posledních fází onemocnění AIDS zvýšený počet nádorů. Jde o různé sarkomy a lymfomy, tedy i ty nejvíce agresivní nádory, zejména týkající se nervového systému nebo multiorgánových systémů.

Další symptomy: Mezi méně specifické symptomy a komplikace vyskytující se během AIDS patří nevolnosti, zvracení, vyrážky na kůži nebo na sliznicích v ústní dutině, nespavost a později nadměrná spavost, anémie či tuberkulóza.

Přenos,  inkubační doba a průběh

Projevy AIDS jsou natolik nespecifické, že laik si může zmýlit onemocnění v úvodním stadiu se standardní infekcí. Proto se provádějí laboratorní testy.

Ty potvrdí přítomnost protilátek proti viru HIV v krvi, ale pozor je třeba dát na to, kdy bude test proveden. Protilátky se totiž tvoří až po nějaké době, obvykle je to 3 až 6 měsíců od infikování. Co se týká rizikových skupin, tak nejvíce ohroženi jsou lidé, kteří často střídají sexuální partnery a mají nechráněný pohlavní styk.

Nakazit se můžete různě, přenos bývá takový:

 • krví a to například přes používání společných jehel v případě užívání drog nebo neúmyslným infikováním se, například při poranění
 • pohlavním stykem bez ochrany s nakaženým člověkem, takovýmto způsobem je přenos v drtivé většině případů, ale riziko přenosu je individuální
 • z matky na dítě a to buď během těhotenství nebo kojením, ale takový přenos je minimální, obzvláště u matky, která se na AIDS i léčí

Kromě diagnostiky protilátek lze provést detekci RNA viru HIV. V případě pozitivity je třeba stanovit i míru virové nálože a později i vyšetření zaměřená na počet CD5+ lymfocytů, kde se může virus HIV i dále množit.

Onemocnění má průběh sestávající ze čtyř stadií. To první je velmi nespecifické, jelikož se během něj objevují zvětšené uzliny, pocity únavy, bolesti hlavy, bolesti svalstva, bolesti v krku nebo zvýšená teplota. V tomto období, které následuje po infikování se virem, se obvykle neobjevují žádné jiné potíže, které by na AIDS poukázaly.

V dalším průběhu nemoci následují tyto fáze:

 • asymptotické stadium, neboli fáze bez nějakých výraznějších vnějších potíží, objevit se mohou pouze zvětšené lymfatické uzliny někde na těle
 • symptomatická fáze doprovázená častějším výskytem různých zánětů a infekcí, zejména v ústní dutině, trávicí soustavě, krvi a na plicích
 • v poslední fázi dochází ke kolapsu imunitního systému, rozšíření infekcí do těla, ke vzniku nádorů ak postižení nervové soustavy, plic a trávení

Odpovědi na otázky z internetových fór a diskusí

Přestože je AIDS již poměrně dobře prozkoumané onemocnění, na internetu lze nalézt několik otázek a dotazů, zejména pokud jde o jeho průběh nebo přenos.

Zde jsou ty, které se v diskusích a fórech objevují:

Je nějaký domácí test na zjištění, jestli jsem se nakazil HIV?

Ano, při podezření nemusíte jít pouze do nemocnice, umíte si udělat i domácí testy z kapky krve. V tomto případě jde o testování antigenovou formou na přítomnost antigenu p24 formou rychlotestu, výsledek je ale třeba si ověřit v nemocnici.

Jak přesná je diagnostika AIDS z krve v nemocnici?

Odhalení AIDS je založeno na prokázání protilátek v krvi detekcí virového antigenu p24. Ten se objevuje buď pouze v časném stádiu nákazy HIV virem, nebo až v momentě, kdy propukne onemocnění AIDS. Proto je třeba více vyšetření po sobě.

Jaké je riziko přenosu a nákazy HIV při pohlavním styku?

Hodně záleží na tom, v jaké fázi se nachází ten, kdo už virus HIV má a zda se jedná o léčeného pacienta. Při heterosexuálním styku je riziko přenosu od optimálně léčeného pacienta pod 1%. U neléčeného je důležité, aby nebyl ve fázi AIDS.

Existuje rychlá pomoc při podezření na nakažení se?

Existuje a nazývá se záchranná antiretrovirová terapie. Jedná se o intenzivní a okamžité podání koktejlu léčiv zabraňujících replikaci viru nebo způsobujících zpomalení a zabraňujících průniku HIV do buněk imunitního systému.

Léčba AIDS doma i u lékaře

Co se týče léčby, ta je dlouhodobá a nejčastěji má podobu kombinace více léčiv. Indikuje jejich specialista a jejich užívání musí být dlouhodobé a bez přerušení.

Komplexní léčba AIDS sestává z těchto oblastí:

Antiretrovirotika

Základem léčby AIDS je podávání antiretrovirotik. Ty zpomalují množení viru nebo brání buňky před tím, aby tam virus vstoupil. Nejčastěji se podávají nukleosidové inhibitory reverzní transkriptázy, proteázové inhibitory, inhibitory integrázy, inhibitory korektorů CCR5 nebo inhibitor fúze enfurivirtid jako záchranná terapie.

Prevence před ostatními onemocněními

Co se týče podpůrné léčby, důležitou součástí je prevence před vznikem souvisejících onemocnění nebo infekcí. Pacienti léčení AIDS by měli být očkováni například proti hepatitidě nebo jiným virovým onemocněním přenášeným nechráněným stykem. U těhotných žen lze podávat antivirovou léčbu jako profylaxi.

Léčba dalších infekcí a onemocnění

Kromě AIDS je třeba řešit i sekundární infekce související s oslabením imunitní reakce v těle. Jedná se o kvasinkové infekce v ústní dutině, mykotické záněty trávicí soustavy, zápaly plic, toxoplazmatické infekce, záněty způsobené herpetickými viry, nádory, lymfomy nebo onemocnění srdce a nervové soustavy. Symptomaticky se léčí i průjmy.

Režimová opatření

Na podporu imunity se doporučují i ​​režimová opatření podporující zdravou životosprávu. Alkohol a kouření oslabují imunitu, je třeba se je proto vystříhat. Důležité je zdravé složení jídelníčku s ohledem na ovoce, zeleninu a ořechy. Lidé s AIDS musí používat při každém styku kondom a musí mít samostatné hygienické potřeby.

💡Prevence a jak podpořit zdravý sexuální život

V případě AIDS je vzhledem k úzkým možnostem léčby důležité klást důraz na prevenci. Ta musí spočívat v první řadě v používání kondomu při pohlavním styku.

Důležité je vyvarovat se nechráněnému styku zejména v případě, že partnera či partnerku ještě dostatečně dlouho neznáte. Jelikož infekce HIV se nedá zbavit, klíčem k úspěchu v případě prevence je důležité nepolevit a nedělat v zásadách žádné výjimky.

Mužům na podporu sexuálního zdraví doporučuji:

 • speciální podpůrné přípravky s účinkem na sexuální výkon
 • užívat tyto přípravky dlouhodobě i více měsíců a ideálně každý den
 • zlepšit svou životosprávu a omezit alkohol i kouření
 • zaměřit se na komplexní podporu potence, libida i erekce
 • využít skutečnosti, že tyto produkty mají přírodní původ
 • snažit se udělat si průzkum trhu a vybrat nejlepší značku

 

Velkým plusem zmiňovaných preparátů je, že neobsahují žádné syntetické či rizikové látky. Naopak jde o unikátní mix aminokyselin, bylinných výtažků z afrodiziak, minerálů a vitaminů. Jsou dostupné bez receptu a umíte je užívat každý den.

Příkladem kvalitní a lety ověřené značky je eJoy®. Jedná se o perorální tobolky s jednoduchým dávkováním, které k nám přišly v roce 2016. Produkt zkusily desítky tisíc mužů a jeho účinnost si významně pochvalují. Výrobce navíc uvedl na trh i inovovanou recepturu eJoy® LONG, která může podpořit výkon v posteli ještě víc!

Zdieľajte:

Komentáre

Zatiaľ sa tu nenachádza žiadny komentár.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Certifikace

Úřadem veřejného
zdravotnictví

Garance

vrácení peněz za
neotevřená balení

Vyrobeno

v Evropě
(Slovenská republika)

Diskrétní

doručení
balíku

Doprava zdarma

pro více než 1 balení
přes Zásilkovnu

100% přírodní

produkt v nejvyšší
kvalitě