• eJoy® - oficiální prodejce pro Českou republiku
logo eJoy®

Syfilis

sexuální přenosné nemoci

Syfilis patří mezi sexuálně přenosné choroby, které jsou specifické svým průběhem, příznaky i možnými následky. Mezi typické projevy patří vyrážky, právě podle nich lze už na první pohled rozeznat, jak syfilis vypadá a že ho máte.

Specifikem nemoci je různá inkubační doba v limitu od 10 do 90 dnů, ale zejména dlouhodobý vývoj uvnitř organismu. Ten může trvat i desítky let a postupně dochází k napadání dalších orgánů a systémů. Tyto stupně nebo fáze mají různé příznaky, ačkoli v úvodu je syfilis latentní. Velmi důležité je však neignorovat ho.

Syfilis u mužů a žen

Syflis je pohlavní choroba zapříčiněná bakterií Treponema pallidum. Jedná se o infekční onemocnění, které se vyskytuje po celém světě, častěji u mužů.

Onemocnění má tři stadia, hned na úvod je typické tím, že nejčastěji na genitáliích se projeví tvrdým nebolestivým vředem. Pokud se nemoc neléčí, rozšíří se v dalších stádiích dále a delší období nemusí být doprovázena vůbec žádnými příznaky. K rizikovým skupinám patří lidé s aktivním sexuálním životem a také narkomani.

Co se týče informací o nemoci, je třeba vědět, že:

 • syfilis je sice vážné a komplexní onemocnění postihující i ostatní části těla, dá se ale léčit a to s pomocí antibiotik a pod lékařským dohledem
 • nakazit se můžete pohlavním stykem, ale přenos může být i přes poranění a kontaminované předměty, nakažená matka umí nakazit plod
 • ignorovat včasnou léčbu znamená nechat propuknout syfilis do takové míry, že dojde k poškození srdce, mozku, kostí, kloubů a později až ke smrti

Nejlepší prevence onemocnění spočívá ve snížení rizikových faktorů. Střídání náhodných sexuálních partnerů a nepoužívání kondomů jsou kombinace, která zvyšuje riziko nakažení se. Problémem je také užívání drog ve velkých skupinách.

Podle statistik jsou o něco více postiženi muži, ale syfilis se vyskytuje iu žen. V jejich případě je rizikovým zejména těhotenství, tehdy se infekce může přenést na plod a dítě. Není-li syfilis v těhotenství léčen, výsledkem je narození dítěte s vážnými defekty a poškozeními orgánů, zejména jde o poškození srdce, mozku a očí.

Příznaky a projevy syfilisu

Co se týče příznaků a projevů, ty závisí na tom, v jakém stádiu se onemocnění nachází. Jsou shodné pro muže i pro ženy, ale ne vždy se objeví všechny.

Toto jsou ty symptomy, které jsou pro syfilis typické:

Tvrdý vřed: Prvotním příznakem, který je pro syfilis charakteristický, je výskyt tvrdého vředu. Ten je nebolestivý a objeví se v místě vniknutí infekce, nejčastěji na genitáliích. Vřed se objevuje pouze na pár týdnů a poté samovolně zmizí.

Zvětšení lymfatických uzlin: Dalším projevem, který lze pozorovat u mužů i u žen, je zvětšení lymfatických uzlin. I v tomto případě se váže jejich zduření na blízkost v místech nákazy, později i jinde, zejména v blízkosti končetin.

Fleky a menší vyrážky: V pozdějších fázích onemocnění postihují tělo vyrážky a menší fleky. Najít je lze na nohou i rukou, objevují se na kůži i sliznicích, čili v ústech. Později se k nim přidají šedobílé skvrny na genitáliích.

Bolesti: K příznakům, které se mohou objevit na úvod infekce, patří i bolestivé stavy. Ty se týkají například hlavy, svalů a kostí, především v úvodních fázích infekce. V druhém stadiu, kdy je onemocnění pokročilé, jde také o bolest v krku.

Pokožka a vlasy: Mezi další symptomy, které se týkají pokročilého syfilisu, patří ty, které souvisejí s kůží a vlasy. V případě vlasů dochází k jejich vypadávání a ztrátě, na pokožce se zase objeví světlá místa v důsledku ztráty pigmentace.

Chřipkovité příznaky: V úvodní fázi onemocnění je pro syfilis charakteristické i to, že jej doprovázejí typické chřipkovité projevy. Jde o zvýšení teploty, slabost a únavu. Později se mohou přidat ztráta chuti k jídlu, horečka a větší pocity únavy.

Postižení nervové soustavy: V případě nedostatečného léčení onemocnění dochází k tomu, že bakteriální infekce postihne centrální nervovou soustavu. Výsledkem jsou poruchy citlivosti, hybnosti, paměti, nervozita a na konci až demence.

Další symptomy: K dalším projevům syfilisu v jeho pokročilejších stádiích patří ztráta chuti k jídlu, problémy s hybností a funkčností kloubů a kostí, infekce napadá cévy a srdce, v konečných fázích již přestáváte ovládat močení.

Přenos, inkubační doba a průběh

Pokud jde o inkubační dobu, ta je velmi různorodá. U někoho to jsou 2 až 3 týdny, u jiného až 3 měsíce. Prvotní příznaky se mohou objevit rychle, ale i později.

Na rozdíl od některých jiných onemocnění, asymptotický průběh v případě syfilisu nehrozí. Jednotlivé příznaky mohou být v individuální míře, ale minimálně tvrdý vřed hned na úvod onemocnění se objeví pravidelně. Kromě příznaků se diagnostikuje také laboratorním vyšetřením vzorku krve, kdy se potvrdí protilátky nebo specifický antigen.

Co se týče přenosu, ten má následující způsoby:

 • nejčastější formou přenosu infekce je pohlavní styk, vaginální, orální i anální, v případě vaginálního je rizikový styk bez kondomu
 • v době, kdy dochází u infikovaného člověka k vylučování bakterií, je možný přenos i přes kontaminované předměty, ale i slinami nebo krví
 • z matky na dítě je přenos na plod během těhotenství ještě před porodem, tento přenos je pro dítě rizikový zejména tehdy, pokud se matka neléčí.

K rizikovému chování, které přispívá k šíření onemocnění, patří časté střídání sexuálních partnerů bez použití ochrany a společné užívání drog s jinými lidmi. Infekce se může dostat do těla i přes poranění na pokožce a kontaktem se sliznicí.

Syfilis je nemoc, která má dlouhodobé trvání a to zejména v případě, pokud se nepřistoupí k léčbě. Tehdy může trvat i 20 nebo 30 let, během kterých postupně napadá další orgány v těle. Šíří se z primárního místa infekce do nervového, pohybového a cévního systému. Výsledkem je ochromení celého organismu a nakonec až smrt.

Pokud jde o průběh, syfilis má 3 stadia, konkrétně:

 • v prvním stadiu dochází k typickému výskytu tvrdého vředu, který je nebolestivý, obvykle se objeví do 21 až 90 dnů a po čase zase sám zmizí
 • v druhém stadiu nastává zvětšení uzlin, toto stadium standardně nastane do 2 let od prvního, objevit se mohou i puchýře nebo skvrny na těle
 • v případě neléčení přechází ve třetím stadiu onemocnění do chronické formy, proniká do celého těla a po 20 až 30 letech končí smrtí

Odpovědi na otázky z internetových fór a diskusí

Syfilis je vážnou nemocí a tomu odpovídá zájem i na internetových fórech a online diskusích. Otázky se týkají příznaků, zjištění nemoci i léčby.

Toto jsou dotazy, které muži i ženy kladou nejvíce:

Existuje domácí test na syfilis a kde ho koupit?

Ano, domácí test na orientační zjištění onemocnění existuje a lze jej koupit v lékárně, jeho cena se pohybuje od 10 do 15 €. Jedná se o test z kapky krve z prsta, který je zaměřen na přítomnost protilátek. Na 100% potvrzení onemocnění je třeba navštívit lékaře.

Je možný přenos syfilisu i tetováním?

Takový přenos je možný, byť nepravděpodobný a to zejména kvůli rozšíření onemocnění u nás. V případě, že by jehla nebo nějaké jiné nástroje nebyly dostatečně dezinfikovány a přišly do kontaktu s člověkem se syfilisem, je takový přenos možný.

V jaké míře se onemocnění vyskytuje u nás?

Od poloviny 20. století výskyt syfilisu na Slovensku klesl a čísla nejsou tak dramatická, přestože podle statistik v posledních letech mírně stoupají. Aktuálně je nakaženo zhruba 8 lidí na 100.000 obyvatel, mužů je dvojnásobně více, než žen.

Dá se syfilisem nakazit i vícekrát během života?

Ano, dá, jelikož po překonání infekce není hladina přirozeně tvořených protilátek taková, aby v organismu vyvolala dlouhodobou imunitní reakci. Neexistuje ani očkování vůči syfilisu a tak je možné se i po úspěšné léčbě syfilisem znovu nakazit.

Léčba syfilisu doma i u lékaře

Léčba syfilisu doma je hazardováním s vlastním zdravím, proto bych obzvlášť dával do pozornosti doporučení, abyste se o to nepokoušeli ani náznakem.

Naopak základem je léčba pod dohledem lékaře:

Podávání antibiotik

Vzhledem k tomu, že se jedná o bakteriální infekci, základem léčby je využívání antibiotik. Nejčastěji se používá penicilin, který prokazuje nejlepší účinky a bakterie je vůči němu nejméně rezistentní. Podávání antibiotik je infuzní po dobu 2 až 3 týdnů, podle toho, zda se jedná o průběh s výraznými symptomy nebo o latentní fázi.

Léčba s hospitalizací

Podle toho, jaký průběh onemocnění má, se volí podávání antibiotik buď ambulantně nebo společně s hospitalizací. Ta druhá možnost se využívá při větším postižení orgánů a zejména v pozdějších fázích. V takovém případě je hospitalizace na infekčním oddělení. V případě ambulantní léčby stačí docházet na infuze k lékaři.

Kontrola a sledování

Vzhledem k tomu, že již při potvrzení infekce je nutné se zapsat do evidence, provádí se po přeléčení kontrola. Ta nejdůležitější nastává po 2 letech od antibiotické léčby, její součástí je kontrola nejen přítomnosti bakterie, ale také kontrola jednotlivých orgánových systémů. Kontrolují se srdce, plíce, aorta a centrální nervová soustava.

Přeléčení partnera

Jelikož syfilis je poměrně vysoce infekční onemocnění, je třeba se v rámci léčby zaměřit i na přeléčení partnera. Na úvod je třeba provést diagnostiku na přítomnost bakterie v organismu a v případě, pokud se potvrdí, postupuje se antibiotickou léčbou. I v tomto případě je třeba po přeléčení sledovat zdravotní stav a provést kontrolu po 2 letech.

💡Prevence a jak podpořit zdravý sexuální život

Tak jako i v případě jiných sexuálně přenosných onemocnění, i v tomto případě je nejlepší prevencí používání kondomů, neboli bariérové ​​antikoncepce.

Vyvarovat se třeba i nechráněného pohlavního styku s náhodnými známostmi a to platí jak pro muže, tak pro ženy. Důležité je také podporovat zdravé fungování imunity, která zlepšuje odolnost organizmu. Dbát je třeba i celkově na sexuální zdraví.

Speciálně doporučuji podpůrné přípravky mužům:

 • tyto jsou určeny pro komplexní podporu sexuálního zdraví
 • mají vliv i na výkonnost mužů, zejména pokud jde o potenci
 • kromě erekce mohou podporovat také plodnost a sexuální apetit
 • jsou dostupné bez vyšetření u lékaře nebo bez předpisu
 • jejich užívání je snadné, mají formu tablet nebo kapslí
 • dávkování může být každý den i dlouhodobě více měsíců

Osobně jsem zkusil několik značek takových preparátů, přičemž všechny byly založeny na přírodním složení. Jejich účinky se lišily podle konkrétního typu, ale dodnes jsem zůstal věrný už jen jediné značce a to eJoy®, která je na našem trhu od roku 2016.

Čím jsi mě tento výrobce získal? Zejména tradicí, ověřeným složením s důrazem na afrodiziaka a aminokyseliny, ale také možností flexibilního užívání. Navíc, nějaký ten rok má výrobce v nabídce i nový produkt eJoy® LONG se zaměřením na prodloužení výkonu v posteli. Chcete-li podpořit sexuální zdraví, toto je správná cesta!

Zdieľajte:

Komentáre

Zatiaľ sa tu nenachádza žiadny komentár.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Certifikace

Úřadem veřejného
zdravotnictví

Garance

vrácení peněz za
neotevřená balení

Vyrobeno

v Evropě
(Slovenská republika)

Diskrétní

doručení
balíku

Doprava zdarma

pro více než 1 balení
přes Zásilkovnu

100% přírodní

produkt v nejvyšší
kvalitě