• eJoy® - oficiální prodejce pro Českou republiku
logo eJoy®

Tantra masáž

tantra masaz

Nedílnou součástí sexuálního života a erotiky jako takové jsou již odpradávna i masáže. Pokud hledáte neobvyklý zážitek, který jistě obohatí vaše smysly a přinese vám rozkoš z úplně jiné dimenze, pak tantra masáž já něco, co je třeba zkusit.

Stejně jako iv jiných oblastech erotických zážitků a zkušeností, i v případě tantry existují různé pohledy a různé techniky. V následujících řádcích se vás proto zkusím zasvětit do toho, co to tantra masáž je, jaký má smysl, jaké jsou její účinky a v čem jsou její benefity. Možná si také díky tomu řeknete, že chcete tuto vzrušující masáž vyzkoušet.

Co je tantra masáž a jaký má význam

Tantra masáž patří mezi rituály i masáže současně. Jde o dokonalé splynutí technik, které nabízejí mužům i ženám psychický, fyzický a sexuální odpočinek.

Na rozdíl od jiných erotických masáží, tantra masáž není primárně o dosažení sexuálního vyvrcholení, neboli orgasmu. Ten může být na závěr nebo během masáže její součástí, ale primární cíl je obohatit sexuální život o nové dimenze. Díky masážním technikám a postupu tantry můžete objevit 13. komnatu vzrušení a uvolnění.

Význam tantra masáže by se dal popsat následovně:

 • jde o původní indický rituál, který je cestou k objevení svého nitra, smyslnosti, životní síly a jeho významem je uctívání své sexuality
 • tantra masáž není ohraničena pouze fyzickými aspekty, naopak, je o duchovní energii a její symbióze svášnou, smyslností a vzrušením
 • principem masáže je rovnováha mezi příjemcem rituálu a tím, kdo je v tomto vztahu jeho předávatelem ao síle jejich propojení

Tantrická masáž má základní význam ve spojení erotického, fyzického a duševního požitku v jedno. Výsledkem je uvolnění a úleva, ale zároveň i nabití energií a dosažení harmonie. To platí bez ohledu na to, zda se jedná o masáž ženy nebo muže.

Součástí masáže jsou nejen samotné masérské techniky, ale také atmosféra. Jde například o hudbu s příjemnými tóny bez extrémní rezonance, vnímání vůní přes vonné oleje nebo o vizuální vjemy související s tlumeným osvětlením. Masáž může být jednosměrná mezi příjemcem a dávajícím, ale i vzájemná mezi oběma partnery.

Účinky tantra masáže

Tantrická masáž má pro sexuální život, ale nejen pro ten, řadu pozitiv a pozitivních vlivů. To je také důvod, proč ji já sám podstupuji poměrně často.

Zde jsou nejlepší účinky tantra masáže pro muže i ženy:

Objevování vlastní sexuality: Nejdůležitějším účinkem tantrické masáže je zvýšení kvality sexuálního života a to přes objevování vlastní sexuality. Odhalit dosud nepoznanou rozkoš a vzrušení lze právě díky flexibilnímu přístupu masáže.

Přirozená stimulace libida: Jak u mužů, tak u žen, je výsledkem dlouhodobého absolvování tantra masáže stimulace sexuálního apetitu. Ta je přirozená, jelikož celá tantra masáž je nabitá prvky stimulujícími vzrušení a dráždění.

Zlepšení prokrvení intimní oblasti: Podobně, jako iv případě jiných masáží, i pro tantrickou platí, že pomáhá k prokrvení oblastí, na které je zaměřena. V tomto případě jde o prokrvení intimní oblasti a to v širším pojetí včetně okolí

Zmírnění stresu a napětí: Tantra přináší nejen dráždění a vzrušení, ale i fyzickou úlevu a zmírnění stresu či napětí. Díky tomu lze masáž považovat i za jistou formu relaxu a možnost, jak zregenerovat síly a načerpat ty nové.

Trénink oddálení vyvrcholení: Pro muže, kteří mají problém s rychlou ejakulací a potíže s udržením erekce, může být masáž dlouhodobou pomocí. Stačí se během ní zaměřit na opakované přerušování vzrušení a tím oddálit orgasmus.

Podpora zdraví prostaty: I další účinek se týká mužů a to konkrétní zdraví jejich prostaty. Pokud je tantrická masáž doprovázena i vnitřní masáží prostaty, může to posílit její zdraví a fungování a slouží to i jako prevence jejích onemocnění.

Řešení anorgasmie: Speciální u žen, které mají problém s dosahováním orgasmu, může být tantra masáž prostředkem k řešení tohoto stavu. Musí jít o dlouhodobý proces a úspěch je i otázkou kvalitního provedení a harmonie během masáže.

Intimní tantra pro muže i pro ženy

Tantrická masáž je určena bez ohledu na pohlaví, ať už pro muže, ženy nebo i pro oba partnery najednou. Spousta prvků je společných, ale jsou zde i jisté rozdíly.

Podle toho, zda se jedná o masáž pro ženu nebo pro muže, se rozlišuje masáž Joni a masáž Lingamu. Přechod z tantrické masáže celého těla do masáže intimních částí je přirozený a plynulý. Cílem masáže není vždy dosáhnout orgasmu, mnohem důležitější je budovat sexuální energii právě tím, že dojde k dráždění intimní oblasti.

U mužů se postupuje při tantra masáži následovně:

 • základem je správné dýchání, které by nemělo být trhané nebo nepravidelné, právě naopak, musí být klidné, pravidelné, hluboké a relaxační
 • ruku v ruce s tím jde stimulace celé genitální oblasti, ať už se jedná o varlata, penis, perineum nebo i prostatu a to navenek i vnitřně
 • výsledkem intimní masáže je zpravidla orgasmus, ale k němu se lze dopracovat i po opakovaném odkládání, což pomáhá k předčasné ejakulaci

Pokud jde o ženskou tantrickou masáž, v tomto případě se zaměřují techniky jednak na klitoris a později na bod G. Právě tehdy lze dosáhnout orgasmu.

V případě ženské masáže je dýchání volnější a spontánní, větší důraz je kladen na uvolnění a vychutnávání si potěšení. Intimní masáž začíná aktivací vzrušení dotykem a stimulací klitorisu. Později, když je sexuální energie dostatečně vybudována, se zaměří na bod G a jeho dráždění. Masáž však ženy do orgasmu netlačí.

Odpovědi na otázky z internetových fór a diskusí

Pokud jde o tantrickou masáž, ačkoli se u nás v posledních letech již dost rozšířila, stále je na internetu množství otázek týkajících se této masáže a jejích aspektů.

K častým dotazům na fórech a v diskusích patří:

Doprovázejí tantra masáž i doteky tělo na tělo?

Ne, v případě tantra masáže se neobjevují tyto techniky a praktiky, jde jen o používání rukou a pomůcek. Masáž nazývaná také jako tělo na tělo je známá spíše pod označením nuru masáž a ta je zaměřena více na sexuální oblast, jde vlastně o klouzání tělo na tělo.

Je tantra masáž nutně spojena s orgasmem?

Ne, zakončení masáže nemusí být nutně spojeno s orgasmem a to ani u mužů a ani u žen. Může jít o její přirozenou součást a vyvrcholení může nastat jak v průběhu masáže tak i na jejím konci, ale orgasmus nemusí mít vždy běžnou podobu.

Může být tantra masáž i předehrou k pohlavnímu styku?

Pokud ji budete absolvovat samostatně v profesionálním salonu, tak určitě ne. Pokud se však rozhodnete pro párovou a partnerskou masáž, pak ano. To, jak bude pokračovat váš intimní kontakt, o tom rozhodnete vy, tantra a sex ale nejsou pevně spojeny.

Jaké způsoby dráždění a masírování tantra zahrnuje?

Primárně je masáž zaměřena na použití rukou spolu s oleji, sekundárně se používají pírka nebo kožešiny. Cílem je stimulace těla a jednotlivých oblastí, včetně té intimní, přes konečky prstů s technikou relaxace i budování sexuální energie.

Průběh tantra masáže

Tantrická masáž se může lišit podle provedení v detailech nebo způsobu stimulace, ale má jasný průběh. Masáž začíná úvodním rituálem a končí uvolněním.

Zde jsou stručně popsán průběh a prvky tantra masáže:

Úvodní rituál „Namaste“

Tantrická masáž začíná úvodním rituálem uctění těla, který se nazývá také „Namaste“. Rituál je o společném naladění se, uvolnění, sladění dýchání ao získání společných vibrací. Úvod začíná ve stoje rituálním pozdravem. Následně si lehnete, uvolníte se a může začít masáž. Ta probíhá v intimní atmosféře, vleže a oba budete bez oblečení.

Masáž hlavy a zad

Masáž začíná na hlavě, kterou tantra považuje za nejdůležitější část těla z pohledu prožívání emocionálních zážitků. Nejprve probíhá na zádech, pak si lehnete na břicho a pokračuje v zadní části hlavy. Plynule přechází stimulace na krk a šíji a později na záda. Ten je namáhán nejvíce a masáž se soustředí na jeho uvolnění a relaxaci.

Masáž rukou a nohou

Od zad přechází tantrická masáž plynule na končetiny. Zde jde o důkladné promasírování rukou, zejména dlaní a zápěstí. Ještě důležitější je masáž nohou, zejména lýtek, kotníků a chodidel. Zde se nachází několik erotogenních zón, jejichž stimulace může přinést uvolnění, vzrušení i povzbuzení. Na ty se tantra zaměřuje nejvíce.

Masáž přední části těla

Po skončení masáže zadní části a končetin následuje změna polohy a masáž přední části. Lehnete si na záda, uvolníte svalstvo a budete si vychutnávat masáž přední části stehen, masáž ramen a masáž hrudníku. V případě mužů i žen zahrnuje prsa i břišní část, základem jsou doteky a jemná stimulace každé z oblastí konečky prstů.

Masáž erotogenních oblastí

Součástí tantry je také masáž intimní oblasti. Ta je zaměřena v případě mužů na varlata, penis a prostatu, u žen na klitoris a vnitřek vagíny s důrazem na bod G. Cílem masáže je probouzení sexuálního apetitu a stimulace smyslů, následkem čehož přichází rozkoš a org. U mužů nemusí být doprovázen ejakulací.

Uvolnění a zrelaxování

Na závěr tantrické masáže následuje uvolnění, relaxace a užívání si nabyté sexuální energie. K uvolnění musí přijít jak na úrovni mysli, tak i těla. Pokud byla tantrická masáž zakončena orgasmem, během závěrečné fáze si jej lze využít a plně vnímat jeho dozvuky. Relaxace probíhá v ležící poloze v maximálním pohodlí.

💡Jak ještě zlepšit své sexuální zdraví

Tantra masáž je ideální, ale ne jediná příležitost, jak zlepšit své sexuální zdraví. Speciálně pro muže je vhodné zkusit i afrodiziaka a různé preparáty.

Přirozenou formou afrodiziak jsou například koření, plody moře, víno, některé druhy ovoce a bylinky a čaje s jejich obsahem. Jejich působení je sice patrné, ale ne vždy také dost účinné. Důvodem je nižší koncentrace afrodiziakálních složek.

Proto doporučuji ještě jedno mnohem lepší řešení:

 • mám na mysli speciální přípravky pro muže v podobě tablet
 • tyto produkty mají kvalitní a specializované složení
 • v něm naleznete účinná afrodiziaka a to v koncentrované formě
 • přípravky jsou dostupné bez receptu nebo vyšetření u lékaře
 • jejich užívání je snadné a může být sporadické i dlouhodobé
 • mají 100% přírodní působení bez nežádoucích účinků

Příkladem takového přípravku je eJoy®, preparát pro muže v podobě perorálních tablet. Stačí užít jednu dávku 30 minut před pohlavním stykem nebo pravidelně jednou za den a můžete si naplno užívat maximálního výkonu, ať už jde o erekci nebo libido.

Zmiňovanou značku jsem užíval i já sám a mám s ní bohaté zkušenosti. Na trhu je již od roku 2016 a patří k nejvíce ověřeným preparátům. Účinnost je viditelná, zvláště pokud budete pilulky užívat dlouhodoběji více měsíců. Značka má v nabídce také speciální produkt eJoy® LONG pro prodloužení doby do ejakulace, což jsem využíval i při tantře.

Zdieľajte:

Komentáre

Zatiaľ sa tu nenachádza žiadny komentár.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Certifikace

Úřadem veřejného
zdravotnictví

Garance

vrácení peněz za
neotevřená balení

Vyrobeno

v Evropě
(Slovenská republika)

Diskrétní

doručení
balíku

Doprava zdarma

pro více než 1 balení
přes Zásilkovnu

100% přírodní

produkt v nejvyšší
kvalitě